الاف به عنوان صفت بیکار برای کسی است و یکی ازاشتباهات رایج  درنوشتار عامیانه است. نوشتن درست  آن علاف است. بر اساس لغت نامه ی معین معنی کلمه‌ی علاف “بیکار و باطل” است در حالی که کلمه‌ی الاف هیچ معنایی ندارد.

تعبیر دیگری که معمولا برای آدم بیکار استفاده می‌کنند، عاطل و باطل است. این ترکیب ممکن است گاهی به اشتباه به صورت «آطل و باطل» به کار رود در حالی که صورت درست آن همان عاطل است. بر اساس لغتنامه‌ی معین معنی کلمه‌ی عاطل “بیکار مهمل بیهوده” است. شاید در ابتدا این طور به ذهن برسد این ترکیب یک ترکیب اتباعی است؛ مانند «چیز میز»، «کتاب متاب» یا «اخم و تخم» که در آن یک کلمه‌ی بی معنی بر وزن کلمه‌ی معنادار دیگری استفاده می‌شود. ولی این تصور غلط است و عاطل یک کلمه‌ی معنادار است.

0 دیدگاهبستن دیدگاه‌ ها

ارسال دیدگاه

عضویت در خبرنامه

آخرین پست ها و مقالات را در ایمیل خود دریافت کنید

[mc4wp_form id="517"]

ما قول می دهیم که اسپم ارسال نشود :)