در زبان فارسی کلماتی که تلفظ یکسان ولی معنای مختلفی دارند باعث سخت شدن املای فارسی می‌شوند.

این کلمات اغلب در متون فارسی به اشتباه به جای یکدیگر به کار می‌روند با آنکه املای متفاوتی دارند.

در نوشتن این کلمات باید به بافت و معنای جمله توجه داشته باشید تا بتوانید کلمه صحیح را بنویسید. یعنی معنای دقیق هر کلمه را باید بدانید تا بتوانید درست تصمیم بگیرید.

این کلمات مشابه گاهی دقیقا معنای متضاد دارند؛ مانند قریب و غریب؛ که اولی به معنای نزدیک و دیگری به معنای دور است.

شکل اولشکل دومشکل سوم/ توضیحات
نهار: روز، مقابل لیلناهار: وعده غذایی
آج: برجستگی روی سطح چیزی مانند لاستیک چرخ ماشینعاج: دندان فیل
قالب: کالبدغالب: چیره
آذر: آتش، نهمین ماه شمسیآزر: عموی حضرت ابراهیم
ابلغ: رساتر، بلیغ‌ترابلق: هر چیز دو رنگ به ویژه تضاد دو رنگ سیاه و سفید
قدیر: تواناغدیر: آبگیر
اثاث: لوازم خانهاساس: بنیاد، پایهاین کار از اساس خراب است.
به زودی اثاث‌کشی خواهیم داشت.
قدر:‌ ارزش، اندازهغدر: حیله، فریب
اثیر: کره آتشاسیر: گرفتار به دست دشمنعسیر: دشوار
فراق: جدایی، دوریفراغ: آسودگی
اذل: خوارتر، پست‌ترازل: همیشگی، بی‌آغازاضل: گمراه‌تر
غذا: خوراکقضا: تقدیرغزا: جنگ
طوفان: باد همراه با بارانتوفان: غرنده، توفنده
ارض: زمینعرض: پهنا (در مقابل طول)
شست: انگست بزرگ دست و پاشصت: عددعدد شصت مانند عدد صد، قبلا به صورت شست نوشته می‌شد اما برای پرهیز از اشتباه املای آن به شصت تغییر داده شد.
سد: مان، بند و حایلصد: عدددر گذشته عدد صد به صورت سد نوشته می‌شد مانند: جشن سده اما اکنون آن را به صورت صد می‌نویسند که با واژه سد اشتباه نشود.
خار: تیغخوار: پست و خفیف
اشباه: مانند (جمع شبه)اشباح: روح‌ها (جمع شبح)
اقارب: نزدیکانعقارب: عقرب‌ها
اظهر: ظاهرتر، آشکارترازهر: روشن و درخشان
الم: درد و رنجعلم: درفش پرچم، بیرق
الیم: دردناکعلیم: دانا، آگاه
خان: مرحله و خانه در هفت خان (افزوده لقب و رئیس)خوان: سفره
حیات: زندگیحیاط: محوطه خانه
حور: زنان زیبای بهشتیهور: خورشید
0 دیدگاهبستن دیدگاه‌ ها

ارسال دیدگاه

عضویت در خبرنامه

آخرین پست ها و مقالات را در ایمیل خود دریافت کنید

[mc4wp_form id="517"]

ما قول می دهیم که اسپم ارسال نشود :)