بررسی

خرید از طریق کارت به کارت

در صورتی که امکان خرید اینترنتی برایتان فراهم نیست، می توانید هزینه اشتراک مورد نظر خود را به شماره کارت زیر واریز کرده و سپس رسید  را از طریق پشتیبانی برایمان ارسال کنید.

6037-7011-9071-3443
IR340160000000000662302612
بنام : علی نژاد نهیرات

نام کاربری و ایمیل و یا شماره تماس خود را نیز به همراه رسید بانکی ارسال کنید

خرید از طریق

برای خرید از طریق پی پال می توانید مبلغ اشتراک مورد نظر را به جیمیل [email protected] واریز کرده و رسید را از طریق بخش پشتیبانی برای ما ارسال کنید.

پرداخت از طریق پی پال و تتر به دلیل کارمزد و سایر هزینه های آن، به دلار محاسبه می شود.

$3

اشتراک پایه

$6

پیشنهاد ویژه

$13

اشتراک حرفه ای
همچنین می توانید مبلغ پی پال را از طریق تتر و به آدرس زیر پرداخت کنید.