بررسی

خرید از طریق کارت به کارت

در صورتی که امکان خرید اینترنتی برایتان فراهم نیست، می توانید هزینه اشتراک مورد نظر خود را به شماره کارت زیر واریز کرده و سپس رسید  را از طریق پشتیبانی برایمان ارسال کنید.

6037-7011-9071-3443
IR340160000000000662302612
بنام : علی نژاد نهیرات

نام کاربری و ایمیل و یا شماره تماس خود را نیز به همراه رسید بانکی ارسال کنید

 خرید از طریق Pa​yPal

​در صورتی که خارج از ایران هستید می توانید از طریق پی پال خرید کنید. برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید