جابو 

بستری رایگان برای ارتباط با فریلنسرها و کارفرمایان

فعالسازی اعلانات

پروژه جدید ثبت شد به من بگوتایپو با هدف کمک به اشتغال زایی جوانان و همچنین آسان سازی فرآیند برون سپاری کارها تصمیم گرفت یک بستر مناسب برای این کارها مهیا کند، ما نامش را جابو گذاشتیم!

با عشق تیم تایپو 😘