جابو 

بستری رایگان برای ارتباط با فریلنسرها و کارفرمایان

می توانید سرعت و نحوه تایپ، تایپیست ها را مشاهده کرده و سپس با آن ها در ارتباط باشید

در جابو بصورت مستقیم می توانید با تایپیست ها در ارتباط باشید

بصورت رایگان می توانید پروژه خود را ثبت کنید تا تاپیست ها از آن مطلع شوند

کاربران فعال و با سابقه با تیک آبی مشخص می شوند

بسیاری از کاربران برای جلب رضایت و اعتماد شما نمونه کار رایگان انجام می دهند

در جابو اکثر ساعات شبانه روز تایپیست آنلاین هست


فعالسازی اعلانات

پروژه جدید ثبت شد به من بگو
سفارش انجام تحقیق و مقاله علمی و دانشجویی با کمترین قیمت + نمونه کار رایگان در جابو

سفارش انجام تحقیق و مقاله فوری تحقیق علمی و تخصصی دانشجویی با قیمت مناسب + نمونه کار رایگان توسط فریلنسرهای جابو! بدون کارمزد!

 

سفارش تحقیق و مقاله

رایگان کار پیدا کنید و یا استخدام کنید لیست افرادی که سفارش تحقیق و مقاله را بصورت آنلاین برایتان انجام می دهند. اگر سفارش تحقیق و یا مقاله دارید می توانید از بین کاربران و فریلنسرهای جابو فرد مورد نظر خود را انتخاب کنید. در جابو شما بدون کارمزد و با قیمت مناسب می توانید برای سفارش مقاله و تحقیق فوری با تایپیست و فریلنسر مورد نظر خود در ارتباط باشید.   تحقيق، از ريشة « حق » است. حق يعني آن‌چه كه درست و استوار و ثابت باشد. ريشة اصلي واژة حق، در تمام اشتقاق‌هايش مفهوم ثابت و مطابقت با واقع و استحكام را دارد. احقاق و تحقيق يك امر، يعني چيزي را ثابت و استوار ساختن، درستي چيزي را به اثبات رساندن، «حق» بودن مطلبي را آشكار ساختن و به عبارتي: شناخت « هست » ها. تحقيق، يك تلاش فكري و علمي براي « يافتن » مطلب درست و حق، و « ارائه» و « اثبات » آن است. پژوهش یا تحقیق (به انگلیسی: Research) یک روند هوشمندانه، هوشیارانه، خلاقانه و سامان مند برای یافت، بازگویی و بازنگری پدیده‌ها، رخدادها، رفتارها و انگاشته‌ها است. در مباحث علمی، غالباً مفاهیم تحقیق و روش علمی به‌صورت مترادف به‌کاربرده می­شوند. اگرچه بین این دو مفهوم، وجوه مشترک معنایی وجود دارد، ولی تمیز دادن این دو از هم به فهم آن­ها کمک می­کند. تحقیق، در مقایسه با روش علمی، روندی رسمی­تر، منظم­تر و قوی­تر است. تحقیق با ساختار منظم­تری از کنکاش توأم است که معمولاً به‌نوعی ثبت مراحل و گزارش نتایج و دستاوردها منجر می­شود. هرچند می­توان روش علمی را بدون تحقیق، به کار گرفت، ولی سفارش تحقیق علمی را نمی­توان بدون روش و جوهر علمی انجام داد؛ بنابراین، تحقیق، مرحله­ی تخصصی­تر از روش­شناسی علمی است.

ساختار یک سفارش  تحقیق شامل موارد زیر می باشد:

 • هدف تحقیق
 • موضوع تحقیق
 • سوال های تحقیق
 • فرضیه تحقیق
 • پیشینه تحقیق
 • طرح تحقیق
 • روش تحقیق
 • نگارش تحقیق
هر تحقیقی برای دستیابی به اهداف خاصی صورت میگیرد، این اهداف خود را در قالب مسأله تحقیق، نمودار میسازند و از طریق بیان آن، آشکار میشوند. اهداف سفارش  تحقیق میتوانند به دو صورت کلی و فرعی مطرح شوند. اهداف سفارش  تحقیق به دو قسمت تقسیم می شوند: الف) اهداف اصلی هدف کلّی به طور مستقیم، از مسألة پژوهش مشتق می شود و در واقع، اهداف کلی، خود پاسخ به مسألة تحقیق است که مشخص میکند پژوهش، چه چیزی را دنبال میکند. ب) اهداف فرعی اهداف فرعی تحقیق، از اهداف کلی آن نشئت میگیرند و میتوان آنها را مسئلة تفکیک شدة پژوهش نیز نامید. هر پژوهشی میتواند چندین هدف فرعی داشته باشد. از آن جا که تمامی مراحل و اجزای تحقیق بایستی به صورت مجزا و مشخص و با کلمات دقیق، بیان شوند تا محقق بتواند آنها را در معرض آزمایش بگذارد میتوان گفت که اهداف فرعی پژوهش، راهنمایی برای تهیه و تدوین ابزار گردآوری اطلاعات است. بنابراین، ضروری است که اهداف فرعی، به نحوی بیان شوند که بر علمی بودن نتایج پژوهش، تأکید داشته باشند و چارچوبی مناسب، برای تجزیه و تحلیل آماری ارائه دهند.

اجزا یک طرح تحقیقاتی:

1 _مقدمه: شامل اطلاعات زمینه، بیان مسئله و بررسی متون می باشد. 2 _اهداف تحقیق 3 _روش بررسی، (نوع مطالعه، متغیرها و روش جمع آوري داده ها، روش نمونه گیري، حجم نمونه طرح وجمع آوري داده ها، طرح تجزیه و تحلیل داده ها ملاحظات اخلاقی و روش انجام پیش آزمون ) می پردازد. 4 _طرح کار، به بررسی نیروي انسانی مورد نیاز می پردازد. 5 _ بودجه، شامل توجیه اقلام اصلی بودجه می باشد. 6 _طرح مدیریت که شامل نظارت و بهره برداري از نتایج تحقیق می باشد.

خصوصیات یک گزارش تحقیقاتی خوب:

1 _روشن و واضح باشد. 2 _مسائل عملی وقتی که می توانستند نتایج تحقیق را تحت تاثیر قرار دهند ، بی طرفانه مورد بحث قرار گیرد. 3 _ارائه برنامه هاي اجرایی بر اساس نتایج به دست آمده با ذکر مزایا و زیان هاي هر یک لازم است. HSR با دست یابی به پاسخ سوالات مطرح شده پایان نمی یابد  بلکه ارزیابی نتایج حاصل از تصمیمات اتخاذ شده بر مبناي نتایج سفارش  تحقیق را نیز شامل میشود.

موضوع سفارش  تحقیق:

موضوع، «مجموعه واژگانی منتزع از مسأله یا سؤال اولیه تحقیق است» و دارای ویژگی های زیر است: 1.کلی است (وسیع). 2.زمینه است (ابعاد مختلفی را در بر دارد)؛ مثل دریا. 3. مقدمه ورود به بحث و جست وجو است (موضوع، درگاه جست وجوست). پس از تشخیص ضرورت تحقیق، اولین مسأله ای که برای محقق وجود دارد، انتخاب موضوع تحقیق است. موضوع تحقیق، طرح یک مشکل است که محقق در جست جوی یافتن پاسخ و یا راه حل آن است. محقق نباید به امید این که موضوع خود را در اواسط کار مشخص کند، یک فعالیت پژوهشی را شروع کند.

عوامل مؤثر در انتخاب موضوع سفارش تحقیق چیست؟

الف) کنجکاوی انسان ب) نیاز و ضرورت ج) بضاعت علمی د) تجربه ه) محدودیت ها

ویژگی هایی که موضوع تحقیق باید دارا باشد:

 • به خوبی محتوای پژوهش را معرفی کند.
 • در حد امکان فاقد عبارات اختصاری باشد.
 • در حد امکان کوتاه و رسا باشد.
 • فاقد قضاوت و القای مفاهیم باشد.
 • به صورت سوالی عنوان نشود.
 • به جامعه آماری مورد بررسی اشاره کند.
 • به گونه ای جذاب و جالب توجه نوشته شود.
 • به ابتکار خاص موجود در تحقیق اشاره کند.

پیشینه تحقیق:

یک پژوهش گر، قبل از انجام تحقیق و بعد از انتخاب موضوع و تدوین عنوان و قبل از نگارش طرح سفارش  تحقیق، نیاز دارد که با مراجعه به مدارک و اسناد، پیرامون موضوع و مسئله ای که برای تحقیق انتخاب کرده است، آگاهی خود را گسترش دهد؛ تا بتواند در پرتو اطلاعات به دست آمده، مسئله تحقیق و متغیر های خود را دوباره تعریف و معین کند و کرانه های آنها را مشخص سازد. این امر به او کمک می کند تا تحقیقات خود را در راستای مجموعه پژوهش های هم خانواده قرار دهد و آن را با دستاوردهای تحقیقاتی دیگران هماهنگ کند.

هدف از بخش پیشینه تحقیق چیست؟

 • برقراری ارتباط منطقی میان اطلاعات پژوهش های قبلی با مسئله تحقیق.
 • دست یابی به چارچوب نظری و یا تجربی برای مسئله سفارش تحقیق.
 • آشنایی با روش های تحقیق مورد استفاده در پژوهش های گذشته.
بررسی پیشینه تحقیق، توانایی محقق را در انتخاب اطلاعات مهم و ارتباط آنها با یافته های تحقیق، نشان می دهد و چارچوبی برای اجرای تحقیق، فراهم می آورد. باید توجه کرد که در ادبیات موضوع، آخرین دستاوردهای علمی، پیرامون مسئله، بررسی می شوند و در پیشینه تحقیق، تحقیقات مشابه، مورد بررسی قرار می گیرند.

طرح تحقیق:

طرح تحقیق، در واقع، قانون کار محقق است و هدف، محدوده کار، رؤوس مباحث، ابزارها و روش تحقیق، و حوزه منابع را روشن می سازد و مانع از پراکنده کاری و اتلاف وقت و نیرو می گردد. حتی در نوشته ها و مقالات تالیفی - نه صرفا تحقیقی - هم، طرح مقاله امری لازم و اجتناب ناپذیر است.  نوشته ای که بدون طرح انجام پذیرد، معمولا بدون نظم و انسجام و دارای مطالب زاید و خارج از موضوع است محورهای اصلی بحث در اینگونه نوشته ها محو و مفقود است و نویسنده به روشنی نمی داند چه هدفی را دنبال می کند و در پی رد و اثبات چه مطلبی است.

روش تحقیق:

تحقیق در هریک از رشته های دانش بشری، روش خاص خود را می طلبد. نویسنده سفارش  مقاله تحقیقی به تناسب رشته ای که دارد، روش خاصی را در امر تحقیق انتخاب می کند؛ اما در عین حال از برخی قواعد و روشهای عمومی نیز استفاده می کند که تقریبا در تمام مقاله های تحقیقی مشترک است. نوشتار حاضر به بررسی روشهای اخیر می پردازد.

نکات مهم در نگارش متن تحقیق:

باید توجه داشت که متن تحقیق پایانی یک متن علمی است، بنابراین باید با زبان علمی نگاشته شود و موارد ذیل در آن رعایت شود:
 • روان بودن و رسایی متن: از به کارگیری واژه های نامأنوس، عبارات پیچیده و نامفهوم، جملات طولانی و… پرهیز شود.
 • پرهیز از بهکارگیری واژه های غیر فارسی در متن و چکیده: ازبه کاربردن واژه های (عربی، انگلیسی و…)در متن خود داری شود. اگر لازم بود واژه ای نوشته شود معادل فارسی آن را در متن اصلی نوشته و با شماره مشخص کنند و در پاورقی، عربی یا لاتین آن واژه نگاشته شود. مثال: « rational» به معنای عقلانی، منطقی. در متن واژه عقلانی یا منطقی می نویسیم و بعد شماره میزنیم و در پاورقی انگلیسی آن را میاوریم.
 • پرهیز از قلم فرسایی طولانی و بیهوده و عدم بهکارگیری واژههای احساسی
 • رعایت علایم نگارشی و ویرایشی در متن: حداقل اصول اولیه نگارش دستور زبان
 • تطابق محتوا با عنوان: محقق بایستی مطالب محتوایی را در راستای عنوانی که انتخاب کرده و تصویب شده است و همچنین مطابق با طرح تفصیلی که تدوین نموده است بنویسد و از مطالب غیرضروری پرهیز نمایید.
 • نگارش و بازنویسی محتوا به قلم محقق: مجموعه مطالب و عباراتی که نقل قول مستقیم از منبعی میشود، نباید ساختار کلی تحقیق را تشکیل دهد . به گونه ای که اگر آن مطالب از متن حذف و برداشته شود، ساختار کلی تحقیق آسیب ببیند.
 تایپو با هدف کمک به اشتغال زایی جوانان و همچنین آسان سازی فرآیند برون سپاری کارها تصمیم گرفت یک بستر رایگان برای ارتباط فریلنسرها با کارفرمایان ایجاد کند،در جابو می توانید با قیمت های مناسب با فریلنسرهای مختلف کار کنید. !

با عشق تیم تایپو 😘